Pankrotimenetluse vallas on küsimusi rohkem kui vastuseid