Ettevõtjate käitumisest makseprobleemide tekkimisel