Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda tunnustab professor Paul Varulit