Terje Eipre: võlglasi aitavad usaldusisikud vajavad garantiid oma töötasu suhtes