Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja juures alustab tööd vahekohus