Isikuandmete kogumisel kehtib minimaalsuse põhimõte