OÜ Advokaadibüroo Consensus ja OÜ Advokaadibüroo Eipre & Partnerid teatavad

OÜ Advokaadibüroo Consensus ja OÜ Advokaadibüroo Eipre & Partnerid teatavad, et 31.07.2014 on osundatud advokaadiühingute vahel sõlmitud ühinemisleping, mille kohaselt ühendavaks ühinguks on OÜ Advokaadibüroo Eipre & Partnerid. Õigusteenuse osutamine jätkub OÜ Advokaadibüroo Eipre & Partnerid nime all, Tallinnas Juhkentali 8. OÜ Advokaadibüroo Consensus klientidele jätkab õigusabi osutamist OÜ Advokaadibüroo Eipre & Partnerid.

Meie tegevuse motoks on pakkuda kliendikeskset, usaldusväärset ja asjatundlikku õigusteenust. Advokaadibüroode ühendamise teel on sündinud tipptasemel meeskond, millel on pikaajaline kogemus kohtuvaidlustes, tehingute ja ettevõtete igapäevases õigusnõustamises ja mille suurus, kogemus ja kvalifikatsioon on kvaliteedigarantiiks ka kõige suuremate ning keerukamate tehingute ja vaidluste puhul. Meie senise töö tulemuseks on väga olulisi Riigikohtu ja alama astme kohtu lahendeid, milledest paljudel on pretsedendi tähendus. Omame kogemust kõigis õigusvaldkondades, sealhulgas ka Eestis vähem praktiseeritud valdkondades nagu saneerimine, pankrotiõigus, võlaõigus ja muud nõudlikud spetsiifikad. Meie advokaatide abiga on tehtud läbi aegade olulisi nii kohalikke kui piiriüleseid tehinguid.

Soovime Teiega jätkata meeldivat koostööd ka edaspidi, järgides parimal võimalikul viisil kliendi personaalseid vajadusi ja huve.