Pankroti- ja täitemenetlus

Büroo advokaatide asjatundlik nõu, kogemustepagas ning eesmärgipärane riskide hindamine annab meie klientidele tugeva positsiooni ning hea ettevalmistuse nii makseraskustes ettevõtte saneerimisel kui ka ettevõtte tegevuse lõpetamisel. Nõustame kliente pankroti- ning täiteasjades nii siseriiklikes kui piiriülestes menetlustes. Büroo advokaadid tegutsevad pankrotihaldurite ja saneerimisnõustajatena.

Büroo juhtivpartner Terje Eipre on tegutsenud pankrotihaldurina aastast 1993 ja sealhulgas selliste pankrotimenetluste läbiviimist pankrotihaldurina nagu AS Eesti Maapank, AS Hara Sadam, AS Dvigatel, AS Järve ATP, Haabersti Perespordikeskuse AS ning OÜ Loksa Ravikeskus.

Meie büroo advokaadid on koolitanud täite- ja pankrotiõiguse alal teiste hulgas ka Tööinspektsiooni töötajaid.

Seda valdkonda praktiseerivad: