Kohtumenetlus

Kohtuvaidlused on nii aja- kui rahakulukad. Seetõttu on meie jaoks oluline anda kliendile pädev hinnang kohtuvaidluse perspektiivi ning kohtuvaidlusega kaasnevate kulude kohta. Vältimaks kurnavat kohtumenetlust, peame oluliseks klientide nõustamist kohtuvälise kokkuleppe saavutamisel ning läbirääkimistel vastaspoolega. Büroo advokaatide pikaajaline kohtukogemus hõlmab klientide huvides menetlusdokumentide koostamist ning esindamist kõigis kohtuastmetes nii tsiviil- kui haldusasjades, sh maksuvaidlustes, samuti erinevates kohtuvälistes vaidluste lahendamise organites ning vahekohtus.

Kuna kohtuvaidlused puudutavad väga erinevaid õigusvaldkondi, siis teeme kliendi huvide parimaks kaitsmiseks koostööd mitmete valdkonna spetsialistidega.

Büroo partner Raul Ainla on esindanud edukalt äriühinguid ja füüsilisi isikuid nii tsiviil- kui ka halduskohtumenetluses. Esile võib tuua Viru Keemia Gruppi kuuluva Aidu Oili, SA Ida-Viru Keskhaigla, AS-i Kodupaber, AS-i Megaron-E, OÜ Agio ja Eesti Taksojuhtide Liidu esindamist kohtus.

Seda valdkonda praktiseerivad: