Intellektuaalne omand

Nõustame ja esindame kliente autoriõiguse, tööstusdisaini lahendi, kaubamärgi ja patendi kaitsega seotud küsimustes. Oleme abiks tööstusomandi registreerimismenetlustes ning intellektuaalse omandi rikkumisi puudutavates vaidlustes, koostame litsentsilepinguid.

Lisaks nõustame kliente, kes on seotud kunsti, arvutitarkvara, ehituse ja arhitektuuri ning meedia valdkonnaga ja kes seetõttu igapäevaselt intellektuaalse omandi kaitse küsimustega kokku puutuvad.

Büroo advokaadid esindasid edukalt AS-i Alexela Terminal litsentsilepingu sõlmimisel Navitrolla teoste reprodutseerimiseks naftamahutitele.

Büroo advokaadid esindasid edukalt Vaal Galeriid registreeritud kaubamärgi kasutamist puudutavas vaidluses teise eksitavalt sarnase kaubamärgi omanikuga.

Büroo partner Raul Ainla esindas edukalt A-2 Autowelt OÜ-d kaubamärgivaidluses.

Seda valdkonda praktiseerivad: