Äriõigus

Meie spetsialistide abiga leiate lahendused kõige keerulisematele majandustegevust puudutavatele küsimustele, lähtudes iga kliendi äritegevuse eripäradest. Meie eesmärgiks on pakkuda Teile seadusest, kohtupraktikast ning heast äritavast lähtuvaid terviklahendusi, mis on suunatud riskide maandamisele ning võimaldavad kliendil keskenduda oma põhitegevusele.

Äriõiguse valdkonnas omavad meie advokaadid pikaajalist kogemust ühingute asutamisel ja likvideerimisel, ühinemiste, jagunemiste ja ümberkujundamiste nõustamisel, aktsionäriõiguste kaitsmisel, ettevõtte ülemineku ja juhtkonna vastutusega seotud küsimustes, samuti eri- ja ainuõiguste, turgu valitseva seisundi, konkurentsipiirangute ja kõlvatu konkurentsi küsimustes.

Büroo advokaadid nõustavad kliente tehingute ettevalmistamisel, investeeringute tegemisel, lepingute koostamisel ning juriidilise auditi läbiviimisel.

Büroo juhtivpartner Terje Eipre esindas kohtumenetluses edukalt AS Tallinna Diagnostikakeskus endisi juhatuse ja nõukogu liikmeid äriühingu hagis juhatuse ja nõukogu liikmete vastu kahju hüvitamiseks. Samuti juhtis Terje Eipre Ruutmeeter OÜ ja AS KR-Kaubanduse ühinemist.

Büroo partner Raul Ainla on esindanud edukalt äriühinguid ja füüsilisi isikuid äriõiguslikes vaidlustes nii kohtus, kui ka kohtuväliselt.

Advokaat Martin Traat on pidanud mitmeid edukaid kohtuvaidlusi äriühingute vahelistes majandusvaidlustes.

Seda valdkonda praktiseerivad: