Uudised

Andmekaitse üldmäärus

Tänaseks on juba enamik kursis, et EL võttis 2016.a kevadel vastu isikuandmete kaitse üldmääruse (edaspidi andmekaitsemäärus). Määrus tunnistas kehtetuks isikuandmete kaitse direktiivi 95/46/EÜ. Uue määruse mõte oli muuta andmekaitset reguleeriv seadusandlus senisest täpsemaks ja detailsemaks ning määratleda selgemalt vastutus. Andmekaitsemäärus on täitmiseks kohustuslik alates 25.05.2018. Selg...

Artiklid

Peame oluliseks

Asjatundlikkust

Motiveeritust

Konkurentsivõimet

Efektiivsust

Kliendikesksust

Loovust

Paindlikkust

Võimekust

15. Mail.2013 tähistati “Kadrioru Kuurort 200” aastapäeva, kus sai Advokaadibüroo Eipre ja Partnerid panustada oma väikese osa sellel heategevuse üritusel, soetades omale Advokaadibüroo 10-ndal aastapäeval pargi alleele pärna. Meie jaoks on puu pideva arengu, harmoonia, jõu ja tarkuse sümbol.
Advokaadibüroo Eipre ja Partnerid toetab ka edaspidi sarnaseid üritusi, et Tallinn oleks rohelisem ja õhk puhtam.