Uudised

Andmekaitsespetsialisti teenused

Meie büroo osutab andmekaitsespetsialisti teenuseid. Andmekaitsespetsialisti ülesandeks on tagada isikuandmete töötlemise õiguspärasus, sealhulgas: selgitama organisatsioonile andmekaitsealaseid kohustusi ja vastutust; nõustama organisatsiooni IT arenduste tellimisel lähtuvalt isikuandmete kaitsest; koostama ja ellu viima organisatsiooni andmekaitsealast strateegiat; koostama organis...

Artiklid

Peame oluliseks

Asjatundlikkust

Motiveeritust

Konkurentsivõimet

Efektiivsust

Kliendikesksust

Loovust

Paindlikkust

Võimekust

15. Mail.2013 tähistati “Kadrioru Kuurort 200” aastapäeva, kus sai Advokaadibüroo Eipre ja Partnerid panustada oma väikese osa sellel heategevuse üritusel, soetades omale Advokaadibüroo 10-ndal aastapäeval pargi alleele pärna. Meie jaoks on puu pideva arengu, harmoonia, jõu ja tarkuse sümbol.
Advokaadibüroo Eipre ja Partnerid toetab ka edaspidi sarnaseid üritusi, et Tallinn oleks rohelisem ja õhk puhtam.